• متخصص زنان خوب

  دکتر مهری لطفی جراح و متخصص بیماری های زنان، زایمان و نازائی و دارای گواهینامه ی جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان و اعمال جراحی با لاپاروسکوپی هستم. دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذراندم. سپس دوره تخصصی جراحی های زنان و زایمان را نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان بردم.

  ادامه مطلب ←
 • متخصص زنان خوب

  متخصص زنان خوب

  وبسایت دکتر مهری لطفی/متخصص زنان خوب

  ادامه مطلب ←
 • دکتر مهری لطفی

  دکتر مهری لطفی جراح و متخصص بیماری های زنان، زایمان و نازائی و دارای گواهینامه ی جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان و اعمال جراحی با لاپاروسکوپی هستم. دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذراندم. سپس دوره تخصصی جراحی های زنان و زایمان را نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان بردم.

  ادامه مطلب ←
 • دکتر مهری لطفی

  دکتر مهری لطفی

  جراح و متخصص بیماری های زنان، زایمان و نازائی و دارای گواهینامه ی جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان و اعمال جراحی با لاپاروسکوپی هستم. دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذراندم. سپس دوره تخصصی جراحی های زنان و زایمان را نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان بردم. در حال حاضر

  ادامه مطلب ←